Wynagrodzenie za świadczone usługi jest każdorazowo ustalane przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy (indywidualnie z Klientem). Przy określeniu wysokości honorarium brane są pod uwagę w szczególności następujące kryteria: konieczny nakład pracy, stopień trudności i złożoności sprawy, wymagana specjalistyczna wiedza i miejsce świadczenia usługi.

Oferuje również (w szczególności przedsiębiorcom) pomoc w ramach tzw. stałej obsługi prawnej. W takich przypadkach wynagrodzenie jest ustalone w formie miesięcznego ryczałtu, ewentualnie stawek godzinowych z uwzględnieniem rodzaju zleconych spraw. Oferuję również system wynagrodzenia z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee), oraz system godzinowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone (R)
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Parys
ul. Krakowska 28
39-200 Dębica
tel. kom. + 48-510-935-205
tel. 14-692-00-17
Fax: 14-692-01-06
e-mail: kancelariaparys@op.pl
Skype: kancelaria_parys ( marcin parys)